MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Ketua Bahagian : Encik Abdul Hanip bin Mohamad Nor

(Pembantu Penguatkuasa Gred N22)

Emel :hanip@mdjelebu.gov.my / penguatkuasa@mdjelebu.gov.my

Objektif

Unit ini bertanggungjawab dalam semua penguatkuasaan undang-undang. Untuk memastikan segala aduan pelanggan dan perlaksanaan undang-undang dilaksanakan mengikut Akta dan Undang-Undang Kecil yang berkaitan. Antaranya merangkumi :-

  •  Penguatkuasaan Undang-undang
  •  Keselamatan harta Majlis
  •  Kompaun
  •  Operasi Sitaan

Fungsi Unit

  • Menyiasat setiap aduan tentang adanya pelanggaran undang-undang kecil MDJ atau mengikut akta-akta tertentu.
  • Memantau dan menyelia pasar-pasar tani, pasar-pasar malam, pasar-pasar sehari, dan mengeluarkan lesen-lesen sementara harian.
  • Mengambil tindakan mengikut undang-undang kecil dan akta-akta yang digunapakai.
  • Mengkaji keperluan peraturan-peraturan dan undang-undang kecil mengikut perkembangan dan keperluan semasa.
  • Merekod dan memantau apa-apa tindakan yang telah diambil ke atas peniaga, penduduk, dan orang awam agar kesalahan tidak terus dilakukan atau diulangi.