MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

AKTA & ENAKMEN

 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 (AKTA 171)

 • AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 (AKTA 133)

 • AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172)

 • ENAKMEN HIBURAN DAN TEMPAT-TEMPAT HIBURAN 1998

 

PERINTAH 

 • PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN MENGENAI TEMPAT LETAK KERETA)

 • PERINTAH (KENDERAAN BERJALAN LAMBAT) (SEKATAN PENGGUNAAN JALAN) MAJLIS DAERAH JELEBU 1999

 

UNDANG-UNDANG KECIL

 • UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (PIHAK BERKUASA TEMPATAN) 1992

 • UNDANG-UNDANG KECIL (MENGKOMPUAN KESALAHAN-KESALAHAN KERAJAAN TEMPATAN) MAJLIS DAERAH JELEBU 1981

 • UNDANG-UNDANG KECIL MENCEGAH KEKOTORAN (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1986

 • UNDANG-UNDANG KECIL TAMAN (MAJLIS DAERAH JELEBU) 2008

 • UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (PIHAK BERKUASA TEMPATAN)(PINDAAN) 1995

 • UNDANG-UNDANG KECIL PUNGUTAN, PEMBUANGAN DAN PELUPUSAN SAMPAH SARAP (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1987

 • UNDANG-UNDANG KECIL TRED, PERNIAGAAN, PERINDUSTRIAN DAN LAIN-LAIN PROFESYEN (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1983

 • UNDANG-UNDANG KECIL VANDALISME (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1991

 • UNDANG-UNDANG KECIL PASAR (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1987

 • UNDANG-UNDANG KECIL KERJA TANAH (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1988

 • UNDANG-UNDANG KECIL (MENGKOMPUAN KESALAHAN-KESALAHAN) JALAN, PARIT & BANGUNAN (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1981

 • UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (PINDAAN) 1996

 • UNDANG-UNDANG KECIL KAWALAN LEMBU-KERBAU (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1987

 • UNDANG-UNDANG KECIL PENJAJA (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1981

 • UNDANG-UNDANG KECIL PANGGUNG DAN TEMPAT HIBURAN AWAM (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1987

 • UNDANG-UNDANG KECIL TANDAS AWAM (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1990

 • UNDANG-UNDANG KECIL KERAJAAN TEMPATAN (IKLAN PILIHANRAYA) (PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI SEMBILAN) 1992

 • UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI SEMBILAN) 1992