MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Pekeliling

1) Majlis Daerah Jelebu menggunakan pekeliling kerajaan seperti pekeliling JPA/SUK N.Sembilan

  • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2008

2) Pemakaian Pakaian Batik Malaysia Oleh Pegawai Awam Pada Hari Khamis

3) Dasar Dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak (Contract Of Service)

4) Pelaksanaan Dasar Satu Peratus Peluang Pekerjaan Dalam Perkhidmatan Awam Kepada Orang Kurang Upaya

 

Panduan

  • Akta Kerajaan Tempatan 1976 – Akta 171

  • Akta Pengangkutan Jalan 1987 – Akta 133

  • Akta Keterangan 1950 – Akta 56

  • Kanun Keseksaan – Akta 574