MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

Nama

:

Encik Muhammad Ariff bin Abd Aziz

Jawatan

:

Penolong Pegawai Tadbir N32

Emel 

:

mdjelebu@mdjelebu.gov.my

Alamat

:

Majlis Daerah Jelebu,

Wisma MDJ,

Jalan Simpang Pertang,

71600 Kuala Klawang, Jelebu,

Negeri Sembilan Darul Khusus

Telefon

:

06-6136479/6136991

Peranan dan tanggungjawab CIO 
  • Membantu Yang Dipertua memantau kerja-kerja yang melibatkan keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).
  • Menentukan keperluan keselamatan ICT.
  • Menyelaras dan memantau pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediakan Dasar Keselamatan ICT MDJ serta pengurusan risiko dan pengauditan.
  • Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT MDJ.
  • Menandatangi Surat Akuan Pematuhan Dasar Keselmatan ICT Majlis Daerah Jelebu.
  • Lain-lain yang berkaiatan dengan Keselamatan Teknologi Maklumat MDJ. 

KETUA KESELAMATAN ICT (ICTSO) 

Nama

:

Puan Rozita binti Roslan

Jawatan

:

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F32 (KUP)

Emel 

:

mdjelebu@mdjelebu.gov.my

Alamat

:

Majlis Daerah Jelebu,

Wisma MDJ,

Jalan Simpang Pertang,

71600 Kuala Klawang, Jelebu,

Negeri Sembilan Darul Khusus

Telefon

:

06-6136991/6136479

Peranan dan tanggungjawab ICTSO 
  • Memastikan semua pengguna memahami peruntukan-peruntukan si bawah Dasar Keselamatan ICT MDJ.
  • Memastikan semua pengguna mematuhi Dasar Keselamatan  ICT MDJ.
  • Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber manusia dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi.
  • Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan didalam Dasar Keselamatan ICT MDJ.