MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Bahagian

Tempoh

Piagam Pelanggan

Unit Aduan Awam

3 hari

 

15 hari

 • Memberi dan menjawap maklumat balas / aduan awam

 

 • Tempoh selesaikan aduan awam

Bahagian Perancangan Bandar & Desa

-

 

-

 

-

14 Hari

30 Hari

-

14 Hari

 • Merancang dan merangka projek pembangunan masyarakat dan sosioekonomi supaya dapat memberi kemudahan dan keselesaan kepada penduduk dan masyarakat
 • Merancang kawasan-kawasan berpotensi untuk dibangunan dan memastikan pembangunan selaras dengan garis panduan yang ditetapkan.
 • Mewujukkan kawasan-kawasan yang sesuai untuk dijadikan kawasan rekreasi dan tempat beribadah kepada masyarakat.
 • Mengemukakan ulasan permohonan tanah dan pelan landskap dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat diterima.
 • Memastikan kelulusan nama taman dan jalan dalam tempoh 30 hari.
 • Memberi layanan yang adil dan mesra kepada pelanggan.
 • Memastikan segala aduan yang diteriamdiambil tindakan dan memaklumkan tindakan yang diambil kepada pengadu dalam masa 14 hari

Unit Undang-Undang

60 Hari
Serta merta
2 Hari
60 hari

 • Rayuan pengurangan kadar kompaun.
 • Menetapkan kadar kompaun bagi setiap notis tawaran mengkompaun suatu kesalahan.
 • Menjawab surat menyurat
 • Tindakan pendakwaan

Bahagian

Tempoh

Piagam Pelanggan

Bahagian Penilaian & Pengurusan Harta

2 Kali Setahun

2 Kali Setahun

1 Hari
 

14 Hari

 • Bil cukai taksiran dikeluarkan seperti berikut :
  i)Sebelum 15hb Januari bagi setengah tahun
     pertama dan.
  ii)Sebelum 15hb Julai bagi setengah tahun kedua.
 • Bil tuntutan Notis E dikeluarkan kepada pembayar cukai yang tidak menjelaskan  cukai taksiran - 2 (dua) kali setahun.
 • Mesyuarat Pendengaran bantahan / sidang rayuan cukai taksiran -  2(dua) kali setahun.
 • Memastikan semua pelanggan yang boleh dikenakan cukai taksiran mendapat bil tuntutan cukai taksiran.
 • Proses tukar nama pemilik harta setelah pemilik membuat bayaran proses - 1 (satu) hari bekerja.
 • Menjawab Aduan Pelanggan berkaitan Cukai Pintu -  14 hari.
 • Memastikan orang awam menerima layanan yang ramah dan mesra serta adil

Bahagian

Tempoh

Piagam Pelanggan

Bahagian Perlesenan

60 Hari
 

60 Hari

7 Hari

 • Memproses permohonan lesen perniagaan yang lengkap dalam tempoh 60 hari dari tarikh permohonan diterima.
 • Memproses permohonan sewa premis lengkap dalam tempoh 60 hari dari tarikh permohonan diterima.
 • Mengambil tindakan terhadap aduan yang berkaitan dalam tempoh 7 hari dari tarikh aduan diterima.
 • Memberi perkhidmatan sewaan peralatan Majlis Daerah Jelebu mengikut kemampuan dan kesesuaian waktu.
 • Sentiasa berlaku adil dalam memberi pertimbangan dan tindakan terhadap semua permohonan lesen dan sewaan premis dan peralatan Majlis Daerah Jelebu

Bahagian

Tempoh

Piagam Pelanggan

Bahagian Penguatkuasaan

Serta merta - 7 hari seminggu

Serta merta Selepas 7 hari Notis

Serta merta jika ada kesalahan - 7 hari seminggu

Tindakan berterusan Aduan / Rondaan - 1 kali seminggu / aduan / tindakan serta merta

Selepas Notis E Tamat

Tindakan berterusan

Satu Bulan Sekali

Satu Bulan Sekali

7 hari bekerja - 7 hari seminggu

 • Pengeluaran Notis Kompaun.

   

 • Tawaran Penyelesaian Luar Mahkamah.
   
 • Pengeluaran Notis Amaran.

   

 • Sitaan / Penutupan Premis
  a.Rumah Urut
  b. Video Games
  c.Pusat Hiburan
  d. VCD / DVD
   
 • Sitaan Premis Gagal Membayar Cukai Taksiran.
   
 • Sitaan Penyewa Gagal Membayar Sewa Bulanan.
   
 • Tindakan Ke atas Ternakan Terbiar.
 • Tindakan Ke atas Anjing Liar
   
 • Pemindahan Kereta Buruk
 • 1