MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Bahagian

Tempoh

Piagam Pelanggan

Unit Aduan Awam

3 hari

 

15 hari

 • Memberi dan menjawap maklumat balas / aduan awam

 

 • Tempoh selesaikan aduan awam

Bahagian Perancangan Bandar & Desa

-

 

-

 

-

14 Hari

30 Hari

-

14 Hari

 • Merancang dan merangka projek pembangunan masyarakat dan sosioekonomi supaya dapat memberi kemudahan dan keselesaan kepada penduduk dan masyarakat
 • Merancang kawasan-kawasan berpotensi untuk dibangunan dan memastikan pembangunan selaras dengan garis panduan yang ditetapkan.
 • Mewujukkan kawasan-kawasan yang sesuai untuk dijadikan kawasan rekreasi dan tempat beribadah kepada masyarakat.
 • Mengemukakan ulasan permohonan tanah dan pelan landskap dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat diterima.
 • Memastikan kelulusan nama taman dan jalan dalam tempoh 30 hari.
 • Memberi layanan yang adil dan mesra kepada pelanggan.
 • Memastikan segala aduan yang diteriamdiambil tindakan dan memaklumkan tindakan yang diambil kepada pengadu dalam masa 14 hari

Unit Undang-Undang

60 Hari
Serta merta
2 Hari
60 hari

 • Rayuan pengurangan kadar kompaun.
 • Menetapkan kadar kompaun bagi setiap notis tawaran mengkompaun suatu kesalahan.
 • Menjawab surat menyurat
 • Tindakan pendakwaan
 • 1