MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

AKTA & ENAKMEN

  • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 (AKTA 171)
  • AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 (AKTA 133)
  • AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172)
  • ENAKMEN HIBURAN DAN TEMPAT-TEMPAT HIBURAN 1998

PERINTAH 

  • PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN MENGENAI TEMPAT LETAK KERETA)
  • PERINTAH (KENDERAAN BERJALAN LAMBAT) (SEKATAN PENGGUNAAN JALAN) MAJLIS DAERAH JELEBU 1999