MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

PROSEDUR PERMOHONAN PREMIS

(GERAI/AKED/PASAR)

Syarat-syarat Permohonan

1

Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang permohonan lesen iklan. Borang boleh didapati di kaunter pelesenan, Majlis Daerah Jelebu atau muat turun dari laman sesawang MDJ.

2

Bayaran proses sebanyak RM 12.00 akan dikenakan semasa menyerahkan permohonan.

3

Borang permohonan akan diproses dan panggilan temuduga akan diadakan dari semasa ke semasa sekiranya terdapat kekosongan unit premis.

4

Bagi permohonan yang berjaya, surat tawaran akan dikeluarkan berserta dengan syarat-syarat penyewaan.

5

Pemohon hendaklah mengembalikan Borang Akuan Terima dan menjelaskan bayaran yang berkaitan dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat tawaran dikeluarkan.

6

Kegagalan mengembalikan Borang Akuan Terima dan menjelaskan bayaran mengikut tempoh yang diberikan akan menyebabkan surat tawaran terbatal dan tawaran baru akan dikeluarkan kepada pemohon kedua yang berjaya.

Dokumen Yang Diperlukan

1

Satu keping gambar berwarna berukuran passport.

2

Salinan kad pengenalan pemohon.

3

Salinan bil cukai taksiran terbaru yang telah dijelaskan. (Jika berkenaan)

4

Salinan pendaftaran perniagaan (SSM).

5

Salinan resit bayaran pemeriksaan alat pemadam api.

6

Salinan sijil pemeriksaan kesihatan/suntikan (Typhoid) yang sah untuk pelesen dan pembantu (Perniagaan makanan & minuman sahaja).

7

Salinan sijil kursus asas pengendalian makanan yang sah (Perniagaan makanan & minuman sahaja).

8

Visual iklan berwarna bersaiz  A4. (Jika berkenaan)