MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Ketua Bahagian : Encik Muhammad Taufik bin Ismail

Penolong Jurutera JA36

Email: taufik@mdjelebu.gov.my / kejuruteraan@mdjelebu.gov.my
 

Objektif

Bahagian Kejuruteraan dan Pembangunan adalah bahagian yang bertanggungjawab dalam melaksanakan projek-projek pembangunan, infrastruktur dan kemudahan awam di seluruh kawasan pentadbiran Majlis Daerah Jelebu bagi memastikan kelestarian dan kesejahteraan penduduk setempat dapat dicapai dengan pembangunan prasarana yang lengkap.

 

Fungsi

  1. Memberikan ulasan untuk pelan-pelan bangunan, infrastruktur untuk kerja tanah, jalan dan parit dan lampu jalan.
  2. Merancang dan melaksanakan semua kerja-kerja infrastruktur dan kemudahan awam
  3. Menguruskan permit kerja-kerja kecil, permit bangunan sementara dan permit-permit laluan
  4. Memproses pelan-pelan kerja tambahan dan ubahsuai bagunan
  5. Menguruskan dan melaksanakan proses sebutharga dan tender kerja
  6. Memberi nasihat teknikal untuk projek-projek pembangunan yang dilaksanakan secara usaha sama dengan pihak swasta, ulasan teknikal kepada Unit OSC dan Bahagian Perlesenan, Majlis Daerah Jelebu
  7. Memberikan ulasan teknikal bagi permohonan CCC (Sijil Pematuhan dan Penyiapan)