MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Ketua Unit : Puan Rozita binti Roslan

(Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F32)

Email: rozita@mdjelebu.gov.my / ict@mdjelebu.gov.my

 

Objektif

Melaksanakan kerja Perancangan Pembangunan dan Pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi dengan cekap dan berkesan bagi merialisasikan matlamat Majlis Daerah Jelebu dalam perancangan permodenan pembangunan dan kemudahan sosial ekonomi, serta perkhimatan terbaik kepada orang awam.

Fungsi Unit

 • Berusaha memastikan semua operasi jabatan Majlis Daerah Jelebu yang menggunakan kuasa teknologi maklumat mendapat kemudahan sistem rangkaian komunikasi ( LAN dan WAN ), Sistem Pangkalan Data, Portal dan Email Jabatan berfungsi dengan baik sepenuhnya tanpa sebarang gangguan kepada pengaksessan pengguna dalaman (Kakitangan MDJ) dan pengguna (orang awam).
 • Menyelenggara dan menguruskan sistem perakam waktu (Biometric) Majlis Daerah Jelebu. Memberi khidmat nasihat dan bantuan ICT kepada semua bahagian dan pengguna.
 • Menguruskan Laman Web Rasmi Majlis Daerah Jelebu dan keselamatan internet.
 • Memastikan keselamatan sistem rangkaian komputer sentiasa terpelihara Merancang keperluan dan penyelenggaraan perkakasan komputer Merancang dan menyelaras pembangunan aplikasi Majlis Merancang pelan strategik pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Majlis Daerah Jelebu.
 • Menyelia pergerakan harta modal (inventori computer) Majlis Daerah Jelebu.
 • Melaksanakan kerja-kerja kawal selia penambahbaikan Sistem ePBT ke Sistem ePBT 2.0
 • Penyenggaraan Perkakasan, Perisian dan Sistem dengan kerjasama pembekal yang telah dilantik.
 • Mengkaji dan merancang kesesuaian penggunaan sistem operasi dari masa ke semasa.
 • Memastikan preventive maintenance berjalan lancar dan menguruskan perkara-perkara yang berkaitan.
 • Memastikan keselamatan sistem rangkaian komputer sentiasa terpelihara.
 • Merancang keperluan dan penyelenggaraan perkakasan komputer.
 • Merancang dan menyelaras pembangunan aplikasi Majlis.
 • Merancang pelan strategik pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Majlis Daerah Jelebu.