MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Ketua Unit : Puan Mashita binti Zainal Abidin 

Pegawai Perancang Bandar Dan Desa J41

Email : mashita@mdjelebu.gov.my / osc@mdjelebu.gov.my

 

Objektif

  • Meningkatkan sistem penyampaian bagi  proses cadangan pemajuan

Fungsi Unit

  • MENGURANG DAN MENGHAPUSKAN ‘RED TAPE' DALAM PROSES KELULUSAN PERMOHONAN

          a. Kemaskini borang dan tatacara permohonan.
          b. Penyelarasan prosedur antara agensi.
          c. Penyediaan format standard bagi ulasan teknikal.

  • MEMPERMUDAHCARA DAN MEMPERCEPATKAN PROSES ULASAN OLEH AGENSI TEKNIKAL.

          a. Memastikan permohonan dikemukakan beserta dokumen-dokumen yang lengkap.
          b. Menyediakan senarai semak kepada pemohon.

  • MEMANTAU PERJALANAN PROSES DAN MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT SECARA BERKALA.

         a. Pematuhan tempoh masa piagam pelanggan.
         b. Penyediaan ‘Standard Operating Procedure' melalui Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
         c. Pengemaskinian dan penggunaan sepenuhnya Portal OSC dalam urusan Pusat Setempat.

  • MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN DARI SEMASA KE SEMASA.

          a. Semakan semula piagam pelanggan setiap tahun.
          b. Semakan semula Sasaran Kerja Tahunan setiap enam bulan.
          c. Merujuk dan mencontohi pelaksanaan Pusat Setempat di Pihak Berkuasa Tempatan lain  yang lebih maju.
          d. Penggunaan sistem e-PBT dan e-Submission dibawah kelolaan KPKT.
          e. Mendapatkan persijilan MS ISO melalui KPKT.