MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

 • UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (PIHAK BERKUASA TEMPATAN) 1992

 • UNDANG-UNDANG KECIL (MENGKOMPUAN KESALAHAN-KESALAHAN KERAJAAN TEMPATAN) MAJLIS DAERAH JELEBU 1981

 • UNDANG-UNDANG KECIL MENCEGAH KEKOTORAN (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1986

 • UNDANG-UNDANG KECIL TAMAN (MAJLIS DAERAH JELEBU) 2008

 • UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (PIHAK BERKUASA TEMPATAN)(PINDAAN) 1995

 • UNDANG-UNDANG KECIL PUNGUTAN, PEMBUANGAN DAN PELUPUSAN SAMPAH SARAP (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1987

 • UNDANG-UNDANG KECIL TRED, PERNIAGAAN, PERINDUSTRIAN DAN LAIN-LAIN PROFESYEN (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1983

 • UNDANG-UNDANG KECIL VANDALISME (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1991

 • UNDANG-UNDANG KECIL PASAR (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1987

 • UNDANG-UNDANG KECIL KERJA TANAH (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1988

 • UNDANG-UNDANG KECIL (MENGKOMPUAN KESALAHAN-KESALAHAN) JALAN, PARIT & BANGUNAN (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1981

 • UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (PINDAAN) 1996

 • UNDANG-UNDANG KECIL KAWALAN LEMBU-KERBAU (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1987

 • UNDANG-UNDANG KECIL PENJAJA (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1981

 • UNDANG-UNDANG KECIL PANGGUNG DAN TEMPAT HIBURAN AWAM (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1987

 • UNDANG-UNDANG KECIL TANDAS AWAM (MAJLIS DAERAH JELEBU) 1990

 • UNDANG-UNDANG KECIL KERAJAAN TEMPATAN (IKLAN PILIHANRAYA) (PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI SEMBILAN) 1992

 • UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI SEMBILAN) 1992