MENU

Tajuk Projek : Menyelenggara Jalan dan Kerja-Kerja Berkaitan di Taman Rumah Kedai PKNNS, Simpang Durian, Jelebu
Tempoh Projek : 8/3/2018 - 12/4/2018
Kemajuan Kerja : 100% siap @ Jelebu, Negeri Sembilan, Malaysia