MENU

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN DARI JANUARI HINGGA DISEMBER 2017

BAGI JABATAN/BAHAGIAN DI MAJLIS DAERAH JELEBU

Bahagian

Tempoh   

Pencapaian

 

Bahagian Pengurusan Dan Pentadbiran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Sebanyak 100%  dan telah diselesaikan mengikut tempoh yang telah ditetapkan dan memberi maklumbalas dalam tempoh 3 hari bekerja
 • 100 % Pergerakan Gaji dan APC selewatnya 30 hari dari tarikh Panel Sumber Manusia bersidang dan Majlis APC dibuat selewatnya bulan Jun setiap tahun
 • 100 % Laporan Perubahan Kew( 8) disediakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap bagi tujuan pengesahan lantikan, pengesahan perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen
 • 99% kursus telah dihadiri semua kakitangan yang diuruskan oleh pentadbiran
 • 94% penyelesaian aduan awam
 • 100% pencapaian KPI HRMIS

 

Bahagian Penilaian Dan Pengurusan Harta

4 Hari

 

1 Hari

 

 

1 Tahun

 

 • Jumlah kutipan semasa bagi kutipan cukai taksiran am sehingga 31 Disember 2017 adalah  RM1,772,985.66 dan kutipan bagi tunggakan cukai am adalah RM 180,212.27

 • 185  proses permohonan tukar nama dan pindah milik dapat diselesaikan dari Januari sehingga Disember 2017 .

 • Prestasi kutipan sebanyak 81.3% untuk cukai taksiran semasa berjaya dikutip.

Unit Penguatkuasaan

 

Serta Merta

Serta Merta

Serta Merta

Serta Merta

Serta Merta

1 bulan selepas Notis Kompuan tidak dibayar

Serta Merta

Serta Merta

Setahun Sekali

Mengikut Notis

12 Kali Setahun

12 Kali Setahun

Mengikut Kes

 

 • 40 kes kawalan Perniagaan Tanpa Lessen
 • 16 kes kawalan Halangan Awam / Kebersihan Tempat / Kacauganggu / Vandalisma
 • 38 kes kawalan Pembinaan / Ubahsuai Premis
 • 550 kes kawalan Pemasangan / Pengantungan Iklan
 • 99 kompaun di keluarkan
 • 40 kes pengeluaran Notis Tawaran Penyelesaian Luar Mahkamah

 

 • 1 kes pengeluaran Notis Amaran
 • 6 premis Sitaan / Penutupan Premis Perniagaan Berisiko
 • 180 kes Sitaan Premis Gagal Membayar Cukai Taksiran
 • 39 kes Sitaan Penyewa Gagal Membayar Sewa Bangunan MDJ
 • 6 kes tindakan Ternakan Terbiar

 

 • 6 kes tindakan Anjing Liar
 •  1 kes tindakan Kenderaan Terbiar

Bahagian Kesihatan Dan Perbandaran

2 Bulan

1 Bulan

 

Serta Merta

Serta Merta

Serta Merta

 

Mengikut tarikh permohonan

 • 67 permohonan lulus dalam permohonan baru lesen perniagaan
 • 45 permohonan lulus dalam permohonan sewaan bangunan Majlis Daerah Jelebu
 • 43 permohonan lulus dalam mengeluarkan permit perniagaan terhad
 • 10 permohonan lulus dalam Mengeluarkan pemit menutup jalan
 • 68 permohonan lulus dalam Mengeluarkan pemit pemasangan kain rentang dan banner
 • 100 permohonan dan perkhidmatan sewa peralatan Majlis Daerah Jelebu (khemah, kerusi, meja dan sebagainya)

 

Bahagian Perbendaharaan
 

 

 •  Sebanyak 423 baucer bayaran telah di selesaikan dari Januari hingga Oktober 2016 dengan nilai sebanyak RM1,380,297.35
 • Membuat kutipan luar cukai taksiran bg tempoh Jan - Feb 2016 dan Julai - Ogos 2016 sebanyak 3 kali seminggu di kawasan operasi MDJelebu
 • Membuat kutipan tapak Pasar Sari Kuala Klawang, Pasar Titi, Pasar Malam Kuala Klawang, Pasar Malam Simpang Durian, Pasar Malam Simpang Pertang, Pasar Sari Simpang Pertang dan Pasar Malam Pertang

Bahagian Kejuruteraan Dan Pembangunan

2 Hari

14 Hari

Serta Merta

7-14 Hari

 • 23 Permit Kerja Kecil
 • 25 permohanan tambahan dan ubahan bangunan
 • 39 ulusan Kelulusan Pelan Bangunan Projek Perumahan, Komersial dan Industri
 • 132 Pendaftaran Kontraktor dan Pembekal
 • 40 Lawatan dan Pelepasan deposit ker-kerja kecil Pembinaan, Pelan Setara dan Deposit (OSC)

 

Unit Pusat Setempat (OSC)

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

Permohonan Serentak

0

0 (0.00%)

0(0.00%)

0(0.00%)

0(0.00%)

Kebenaran Merancang

36

0 (0.00%)

36(100.00%)

29(80.56%)

7(19.44%)

Pelan Kejuruteraan

6

0 (0.00%)

6(100.00%)

6(100.00%)

0(0.00%)

Pelan Bangunan

60

1(1.67%)

59(98.33%)

56(94.91%)

3(5.08%)

CCC

7

0 (0.00%)

7(0.00%)

7(100.00%)

0(0.00%)

Jumlah

109

1( 0.98%)

108(99.08%)

98(93.86%)

10 (9.90%)