MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN DARI JANUARI HINGGA DISEMBER 2019

BAGI JABATAN/BAHAGIAN DI MAJLIS DAERAH JELEBU

* Pencapaian Piagam Pelanggan Akan Di Kemaskini 3 Kali Setahun

Bahagian

Tempoh   

Pencapaian

 

Bahagian Pengurusan Dan Pentadbiran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Sebanyak 100%  dan telah diselesaikan mengikut tempoh yang telah ditetapkan dan memberi maklumbalas dalam tempoh 3 hari bekerja
 • 100 % Pergerakan Gaji dan APC selewatnya 30 hari dari tarikh Panel Sumber Manusia bersidang dan Majlis APC dibuat selewatnya bulan Jun setiap tahun
 • 100 % Laporan Perubahan Kew( 8) disediakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap bagi tujuan pengesahan lantikan, pengesahan perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen
 • 97% kursus telah dihadiri semua kakitangan yang diuruskan oleh pentadbiran
 • 74.67% penyelesaian aduan awam
 • 100% pencapaian KPI HRMIS

 

Bahagian Penilaian Dan Pengurusan Harta

4 Hari

 

1 Hari

 

 

1 Tahun

 

 • Jumlah kutipan semasa bagi kutipan cukai taksiran am sehingga 31 Disember 2019 adalah  RM2,236,113.62 dan kutipan bagi tunggakan cukai am adalah RM 210,143.99

 • 85  proses permohonan tukar nama dan pindah milik dapat diselesaikan dari Januari sehingga Disember 2019 .

 • Prestasi kutipan sebanyak 97.06% untuk cukai taksiran semasa berjaya dikutip.

Unit Penguatkuasaan

 

 

 • 1 Kompaun di bawah Undang-Undang Kecil Taman MDJ 2008 - Membawa Kenderaan Berat Di Dalam Kawasan Taman
 • 1 Kompaun di bawah Akta 133 Jalan Parit Dan Bangunan 1974 Sek 46 (1)(E) - Meninggalkan Sampah Di Hadapan Premis
 • 14 Kompaun di bawah Akta 133 Jalan Parit Dan Bangunan 1974 Sek 46 (1)(E) - Meletakkan Halangan Di Lorong Belakang Rumah
 • 6 Kompaun di bawah Akta 133 Jalan Parit Dan Bangunan 1974 Sek 46 (1)(G) - Membenarkan Kenderaan Berhenti Di Siar Kaki Menerbitkan Halangan Awam
 • 1 Kompaun di bawah Akta 133 Jalan Parit Dan Bangunan 1974 Sek 70 (1) - Membuat Binaan Tidak Mengikut Pelan Yang Di benarkan
 • 1 Kompaun di bawah Akta 133 Jalan Parit Dan Bangunan 1974 Sek 82 - Kacauganggu Asap Dan Bau

Bahagian Kesihatan Dan Perbandaran

2 Bulan

1 Bulan

 

Serta Merta

Serta Merta

Serta Merta

 

Mengikut tarikh permohonan

 • 47 permohonan lulus dalam permohonan baru lesen perniagaan
 • 38 permohonan lulus dalam permohonan sewaan bangunan Majlis Daerah Jelebu
 • 40 permohonan lulus dalam mengeluarkan permit perniagaan terhad
 • 6 permohonan lulus dalam Mengeluarkan pemit menutup jalan
 • 33 permohonan lulus dalam Mengeluarkan pemit pemasangan kain rentang dan banner
 • 109 permohonan dan perkhidmatan sewa peralatan Majlis Daerah Jelebu (khemah, kerusi, meja dan sebagainya)

 

Bahagian Perbendaharaan
 

Bayaran dalam tempoh 14 hari  dari tarikh invois diterima.

 

Setiap minggu pada bulan Januari, Februari, Julai dan Ogos 

 

Mengikut jadual yang diedarkan

 

 

 •  Sebanyak 140 baucer bayaran Pesanan Kerajaan telah di selesaikan dari Januari hingga Disember 2019 dengan nilai sebanyak RM286,181.33

 

 

 

 • Membuat kutipan luar cukai taksiran dari pada setiap bulan dalam tahun 2019

 

 

 

 • Membuat kutipan tapak pasar sari Kuala Klawang, Pasar Tini, Pasar Malam Simpang Durian, Pasar Malam Simpang Pertang, Pasar sari Simpang Pertang dan Pasar Malam Pertang.

 

 

Bahagian Kejuruteraan Dan Pembangunan

2 Hari

14 Hari

Serta Merta

7-14 Hari

 • 15 Permit Kerja Kecil
 • 22 permohanan tambahan dan ubahan bangunan
 • 53 ulasan Kelulusan Pelan Bangunan Projek Perumahan, Komersial dan Industri
 • 211 Pendaftaran Kontraktor dan Pembekal
 • 31 Permohonan tuntutan deposit kerja-kerja binaan dan kerja-kerja kecil
 • 20 Laporan dikemukakan kepada Unit Aduan Awam

 

Unit Pusat Setempat (OSC)

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

Tempoh Tidak Dapat Ditentukan
(d)

Permohonan Serentak

0

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

Kebenaran Merancang

42

0

(0.00%)

42

(100.00%)

42

(100.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

Pelan Kejuruteraan

21

0

(0.00%)

21

(100.00%)

21

(100.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

Pelan Bangunan

19

0

(0.00%)

19

(100.00%)

19

(100.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

CCC

4

0

(0.00%)

4

(100.00%)

4

(100.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

Jumlah

86

0

(0.00%)

86

(100.00%)

86

(100.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)