MENU

JADUAL KAUNTER LUAR PEMBAYARAN CUKAI TAKSIRAN MAJLIS DAERAH JELEBU TAHUN 2017

 

HARI ISNIN - TITI

TARIKH

PEGAWAI BERTUGAS

MASA

TEMPAT

05.02.2018

Norlina bt Mohd Aris / Abdul Mutalif bin Mohamad Rafiq

2.15-4.15 ptg

Pejabat Cawangan MDJ Pasar Titi, Titi.

12.02.2018

Nor Ashiqin bt Abd Razak / Khairul Azwan bin Mohd Nor

2.15-4.15 ptg

Pejabat Cawangan MDJ Pasar Titi, Titi.

19.02.2018

Nor Ashiqin bt Abd Razak / Abdul Mutalif bin Mohamad Rafiq

2.15-4.15 ptg

Pejabat Cawangan MDJ Pasar Titi, Titi.

26.02.2018 Norlina bt Mohd Aris / Abd Hanip bin Mohd Nor 2.15-4.15 ptg Pejabat Cawangan MDJ Pasar Titi, Titi.
23.07.2018 Nor Ashiqin bt Abd Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Pejabat Cawangan MDJ Pasar Titi, Titi.
30.07.2018 Norlina bt Mohd Aris / Abd Hanip bin Mohd Nor 2.15-4.15 ptg Pejabat Cawangan MDJ Pasar Titi, Titi.
06.08.2018 Nor Ashiqin bt Abd Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Pejabat Cawangan MDJ Pasar Titi, Titi.
13.08.2018 Norlina bt Mohd Aris / Abd Hanip bin Mohd Nor 2.15-4.15 ptg Pejabat Cawangan MDJ Pasar Titi, Titi.
20.08.2018 Nor Ashiqin bt Abd Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Pejabat Cawangan MDJ Pasar Titi, Titi.
27.08.2018 Norlina bt Mohd Aris / Abd Hanip bin Mohd Nor 2.15-4.15 ptg Pejabat Cawangan MDJ Pasar Titi, Titi.
03.09.2018 Aisaah Asmayu bt Razak / Abd Hanip bin Mohd Nor 2.15-4.15 ptg Pejabat Cawangan MDJ Pasar Titi, Titi.
01.10.2018 Aisaah Asmayu bt Razak / Abd Hanip bin Mohd Nor 2.15-4.15 ptg Pejabat Cawangan MDJ Pasar Titi, Titi.
05.11.2018 Aisaah Asmayu bt Razak / Abd Hanip bin Mohd Nor 2.15-4.15 ptg Pejabat Cawangan MDJ Pasar Titi, Titi.
03.12.2018 Aisaah Asmayu bt Razak / Abd Hanip bin Mohd Nor 2.15-4.15 ptg Pejabat Cawangan MDJ Pasar Titi, Titi.