MENU

Bahagian

Tempoh

Piagam Pelanggan

Unit Aduan Awam

3 hari

 

15 hari

  • Memberi dan menjawap maklumat balas / aduan awam

 

  • Tempoh selesaikan aduan awam

Bahagian Perancangan Bandar & Desa

-

 

-

 

-

14 Hari

30 Hari

-

14 Hari

  • Merancang dan merangka projek pembangunan masyarakat dan sosioekonomi supaya dapat memberi kemudahan dan keselesaan kepada penduduk dan masyarakat
  • Merancang kawasan-kawasan berpotensi untuk dibangunan dan memastikan pembangunan selaras dengan garis panduan yang ditetapkan.
  • Mewujukkan kawasan-kawasan yang sesuai untuk dijadikan kawasan rekreasi dan tempat beribadah kepada masyarakat.
  • Mengemukakan ulasan permohonan tanah dan pelan landskap dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat diterima.
  • Memastikan kelulusan nama taman dan jalan dalam tempoh 30 hari.
  • Memberi layanan yang adil dan mesra kepada pelanggan.
  • Memastikan segala aduan yang diteriamdiambil tindakan dan memaklumkan tindakan yang diambil kepada pengadu dalam masa 14 hari

Unit Undang-Undang

60 Hari
Serta merta
2 Hari
60 hari

  • Rayuan pengurangan kadar kompaun.
  • Menetapkan kadar kompaun bagi setiap notis tawaran mengkompaun suatu kesalahan.
  • Menjawab surat menyurat
  • Tindakan pendakwaan