MENU

JADUAL KUTIPAN SAMPAH

Bil Lokasi Kerja-Kerja Kekerapan
1 Taman Perumahan Kutipan Sampah 2 kali seminggu
2 Pusat Bandar Perbersihan Longkang 1 bulan sekali
3 Semua Kawasan Perniagaan Kutipan Sampah Setiap Hari
4 Pasar Kutipan Sampah Setiap Hari
5 Sampah Pukal Kutipan Sampah 1 kali seminggu
6 Kawasan Perindustrian Kutipan Sampah 3 kali seminggu

 

Untuk makluman lanjut . Boleh layari http://www.swcorp.gov.my