MENU

Puan Norkiah binti Zainal

Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi E27

Email: norkiah.mdjelebu@ns.gov.my

Objektif

Menguruskan perkhidmatan pelancongan yang berkualiti. 

Fungsi Unit

     * Mengurus dan memantau pergerakan dan perjalanan Hotel Sri Klawang dan Jeram Gading Resort
     * Menyemak dan menyelia akaun Hotel Sri Klawang
     * Mengurus dan merancang pembangunan tempat-tempat pelancongan di Jelebu
     * Meyediakan / membangunkan pusat-pusat infomarsi pelancongan di Jelebu
     * Menguruskan aktiviti-aktiviti pelancongan
     * Mengumpul maklumat-maklumat pelancongan daerah.