MENU

 

Ketua Bahagian : Encik Mohd Zapir bin Md. Said

Penolong Akauntan Gred W32

Email : zapir.mdjelebu@ns.gov.my

Objektif

Memastikan semua urusan kewangan majlis sentiasa mengikut prosedur serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Fungsi Bahagian

  • Menyediakan Belanjawan Tahunan Majlis Daerah Jelebu
  • Menyediakan prosedur yang berkesan bagi sistem perakaunan Majlis dengan tujuan   mengawal pengurusan kewangan selaras dengan Arahan Perbendaharaan.
  • Membayar segala bayaran bil-bil, gaji dan elaun kakitangan dibuat dalam masa yang ditentukan tanpa sebarang kelewatan.