MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

HARI SELASA - PERTANG

TARIKH

PEGAWAI BERTUGAS

MASA

TEMPAT

21.01.2020 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.

28.01.2020

Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid

2.30-4.30 ptg

Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.

29.01.2020

Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid

2.30-4.30 ptg

Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.

11.02.2020

Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid

2.30-4.30 ptg

Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.

18.02.2020 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
25.02.2020 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
03.03.2020 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
07.04.2020 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
05.05.2020 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
02.06.2020 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
07.07.2020 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
14.07.2020 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
21.07.2020 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
28.07.2020 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
04.08.2020 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
11.08.2020 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
18.08.2020 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
25.08.2020 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
01.09.2020 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
06.10.2020 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
03.11.2020 Aisaah Asmayu bt Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
01.12.2020 Siti Nurhafizah bt Abdullah Sani / Zulkefli bin Abd Hamid 2.30-4.30 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.