MENU

HARI SELASA - PERTANG

TARIKH

PEGAWAI BERTUGAS

MASA

TEMPAT

06.02.2018

Norlina bt Mohd Aris / Zulkefli bin Abd Hamid

2.15-4.15 ptg

Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.

13.02.2018

Nor Ashiqin bt Abd Razak / Zulkefli bin Abd Hamid

2.15-4.15 ptg

Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.

20.02.2018

Norlina bt Mohd Aris / Abdul Mutalif bin Mohamad Rafiq

2.15-4.15 ptg

Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.

27.02.2018 Nor Ashiqin bt Abd Razak / Zulkefli bin Abd Hamid 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
31.07.2018 Norlina bt Mohd Aris / Abdul Mutalif bin Mohamad Rafiq 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
07.08.2018 Nor Ashiqin bt Abd Razak / Khairul Azwan bin Mohd Nor 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
14.08.2018 Norlina bt Mohd Aris / Abd Hanip bin Mohd Nor 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
21.08.2018 Norlina bt Mohd Aris / Abdul Mutalif bin Mohamad Rafiq 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
28.08.2018 Nor Ashiqin bt Abd Razak / Khairul Azwan bin Mohd Nor 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
04.09.2018 Muhammad Nur Safwan bin Mohd Khidzir / Khairul Azwan bin Mohd Nor 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
02.10.2018 Muhammad Nur Safwan bin Mohd Khidzir / Khairul Azwan bin Mohd Nor 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
13.11.2018 Muhammad Nur Safwan bin Mohd Khidzir / Khairul Azwan bin Mohd Nor 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.
04.12.2018 Muhammad Nur Safwan bin Mohd Khidzir / Khairul Azwan bin Mohd Nor 2.15-4.15 ptg Gerai No 5, Aked MDJ, Pertang.