MENU

TAHUN 2017

Bil

Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi

Jan

%

Feb

%

Mac

%

April

%

Mei

%

Jun

%

1.

Semakan Cukai Taksiran (e-taksir)

10

20

20

37

10

32

6

 

3

 

12

 

2.

Semakan Lesen Perniagaan (e-lesen)

5

10

2

3.7

4

13

4

 

1

 

3

 

3.

Semakan Pembekal (e-pembekal)

9

18

6

11.1

2

6.6

0

 

0

 

2

 

4.

Semakan Aduan (e-aduan)

15

30

12

22.2

8

25.8

10

 

 

14

 

5.

Semakan Sewaan (e-sewaan)

6

12

8

14.8

4

13

5

 

3

 

3

 

6.

Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking

5

10

6

11.2

3

9.6

5

 

0

 

7

 

 

 

Jumlah Transaksi

50

100

54

100

31

100

33

100

17

100

41

100

 

 

Bil

Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi

Julai

%

Ogos

%

Sept

%

Okt

%

Nov

%

Dis

%

1.

Semakan Cukai Taksiran (e-taksir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Semakan Lesen Perniagaan (e-lesen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Semakan Pembekal (e-pembekal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Semakan Aduan (e-aduan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Semakan Sewaan (e-sewaan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Transaksi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Majlis Daerah Jelebu. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun semasa.
  • Bilangan transaksi tidak dapat dikeluarkan memandangkan fungsi kiraan bagi bilangan transaksi semakan masih di dalam peringkat penyelenggaraan.