MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Bil

Jenis Permohonan

Definisi

Piagam (ada RT)

Piagam (Tiada RT)

15

16

17

18

19

 

20

21

 

22

23

24

 

25

26

27

28

29

30

 

Kebenaran Merancang (KM)

Pelan Landskap

Pelan Nama Taman

Pelan Nama Jalan

Pelan Kejuruteraan (PJ)
 

Pelan Kerja Tanah

Pelan Jalan dan Perparitan dan Pelan Lampu Jalan

Pelan Lampu Jalan

Pelan Jalan dan Perparitan

Pelan Kerja Tanah + Pelan Jalan Dan Perparitan

Pelan Bangunan (PB)

Permit Pembinaan Kecil

Permit Sementara Bangunan

Pelan Sanitari

Pelan Konkrit Tetulang

Permohonan CFO

Kebenaran Merancang (KM)

Pelan Landskap

Pelan Nama Taman

Pelan Nama Jalan

Pelan Kejuruteraan (PJ) termasuk Pelan Kerja Tanah, Pelan Jalan dan Parit, Pelan Lampu Jalan

Pelan Kerja Tanah

Pelan Jalan dan Perparitan dan Pelan Lampu Jalan

Pelan Lampu Jalan

Pelan Jalan dan Perparitan

Pelan Kerja Tanah + Pelan Jalan Dan Perparitan

Pelan Bangunan (PB)

Permit Untuk Pembinaan Kecil atau Perubahan dan Tambahan Kecil selaras UUK 18, UKBS 1984

Permit Sementara untuk Bangunan/Struktur Sementara selaras UUK 19, UKBS 1984

Pelan dikemukakan untuk rekod sahaja

Pelan dikemukakan untuk rekod sahaja

Permohonan melalui pengemukaan Borang E dan Pengeluaran CFO oleh PBT

57

57

57

57
 

57

57

57

57

57

57

37

69

69

69

69

14

108

80

80

80

80

80

80

80

80

80

67

69

69

69

69

14