MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Bil

Jenis Permohonan

Definisi

Piagam (ada RT)

Piagam (Tiada RT)

1

2

3

 

4

 

5

6

 

7

8

9

 

10

11

12

13

14

 

Serentak : PU + KM + PB + PJ

Serentak : PP + KM + PB + PJ

Serentak : PU + PB + PJ

Serentak : PP + KM + PB
 

Serentak : PU + KM + PJ

Serentak : PP + KM + PJ

Serentak : KM + PB + PJ

Serentak : PU + KM

Serentak : PP + KM

Serentak : KM + PB

Serentak : KM + PJ

Serentak : PB + PJ

Serentak : PU

Serentak : PP

Perihal Tanah (Pecah Sempadan dan Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan

Perihal Tanah (Penyerahan balik dan Pemberimilikan Semula) + KM + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan

Perihal Tanah (Pecah Sempadan dan Ubah Syarat) + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan

Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan

Perihal Tanah (Pecah Sempadan + Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan

Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan

Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan

Perihal Tanah (Pecah Sempadan + Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang

Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang

Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan

Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan

Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan

Perihal Tanah (Pecah Sempadan dan Ubah Syarat)

Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula)

111

111

111

108

111

 

111

80

108

108

69

80

80

108

108

139

139

111

 

139

139

 

139

 

108

139

139

108

108

80

139

139