MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

 

Encik Mohammad Ridhwan Bin Md Rizal

Penolong Pegawai Undang-Undang L29

Emel : ridhwan@mdjelebu.gov.my / law@mdjelebu.gov.my

OBJEKTIF UNIT UNDANG-UNDANG

Memberi khidmat nasihat dari segi perundangan dalam melaksanakan tugas-tugas dengan berkesan serta mengambil tindakan mahkamah apabila berlakunya pelanggaran peraturan atau undang-undang bagi mengekalkan keharmonian dan keselesaan penduduk selaras dengan semua peruntukan undang-undang yang digunapakai.

 

Fungsi Unit

  1. MENGETUAI BAHAGIAN UNDANG-UNDANG MENGIKUT UNDANG-UNDANG YANG DIGUNAPAKAI
  2. MENGGUBAL DAN MENYEMAK UNDANG-UNDANG KECIL
  3. MENYELARAS KES-KES UNTUK DIBAWA KE MAHKAMAH
  4. MENYEMAK DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN
  5. MENYELIA DAN MELANTIK PEGUAM BERKAITAN KES-KES SIVIL