MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Bil

Nama Perkhidmatan

Bilangan Transaksi

Jan

%

Feb

%

Mac

%

April

%

Mei

%

Jun

%

1.

Pendaftaran dan Semakan Aduan Awam

29

2.90

30

3.00

2.

Pertanyaan dan Pembayaran  Bil Sewaan

27

3.00

25

2.90

3.

Pertanyaan dan Pembayaran  Bil Lesen Perniagaan

20

1.80

22

2.00

4.

Pertanyaan dan Semakan Cukai Taksiran

50

10

53

11

5.

Semakan dan Pembayaran Kompaun

26

5.10

21

4.80

6.

Semakan Status Pembekal

350

35.20

340

33.10

7.

Maklumbalas Awam

40

8.00

50

8.90

8.

Semakan dan Pembayaran Bil Pelbagai

60

15.00

64

15.40

9.

Permohonan Bantuan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB)

80

20.00

77

18.90

Jumlah Transaksi

682

100

682

100