MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Ketua Bahagian : Puan Noraszura binti Nordin

Penolong Pegawai Penilaian W32

Email: noraszura@mdjelebu.gov.my / penilaian@mdjelebu.gov.my

Objektif

Menilai pegangan/harta yang boleh dikenakan cukai di kawasan Majlis Daerah Jelebu bagai maksud kadaran dengan adil dan saksama mengikut peruntukan di dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976

Fungsi Bahagian

 • Melakukan kerja-kerja penilaian bagi tujuan kadaran untuk harta tanah yang berada didalam kawasan Majlis Daerah Jelebu
 • Mengendalikan tuntutan Caruman Membantu Kadar dari Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Badan – Badan Berkanun
 • Mengeluarkan Notis Kenyataan Pindaan dan menguruskan Lembaga Rayuan Pindaan Senarai Nilaian untuk pendengaran bantahan senarai Nilaian
 • Mengendalikan perizaban kawasan lapang yang berada dibawah kawalan Yang Di Pertua, Majlis Daerah Jelebu
 • Mengendalikan urusan-urusan pemilikan harta tanah Majlis Daerah Jelebu samada melalui perezaban ataupun pemilikan
 • Melayan, menyiasat dan menjawab aduan orang awam berhubung masalah cukai taksiran
 • Menyediakan maklumat harta tanah untuk jabatan lain seperti NAPIC, JPPH
 • Memberikan nombor bangunan dan jalan untuk projek perumahan dan bangunan baru
 • Menyediakan kertas kerja tertentu sebagaimana diarahkan oleh Setiausaha atau YDP untuk dibawa ke dalam Mesyuarat Penuh untuk makluman atau kelulusan Ahli Majlis Daerah Jelebu
 • Menguruskan pindahmilik di dalam daftar pemilik/fail peribadi MDJ
 • Menyelia fail-fail harta tanah yang berada di kawalan MDJ
 • Mengendalikan proses hapuskira untuk tunggakan yang tidak dapat dikutip untuk dibawa kedalam mesyuarat penuh dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan
 • Mengendalikan proses tuntutan cukai pintu melalui seksyen 148, Akta Kerajaan Tempatan
 • Mengeluarkan surat pengesahan kawasan operasi dan kawalan
 • Menyediakan anggaran pendapatan dan perbelanjaan tahunan dari Unit Penilaian