MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Ketua Bahagian : Puan Nor Ashiqin binti Abdul Razak

Jawatan : Penolong Akauntan W29

Emel : ashiqin@mdjelebu.gov.my / perbendaharaan@mdjelebu.gov.my

 

OBJEKTIF

Memastikan semua urusan kewangan majlis sentiasa mengikut prosuder serta mematuhi peraturan yang telah di tetapkan

FUNGSI BAHAGIAN

 1. Menyediakan laporan tahunan bagi hasil kutipan keseluruhan
 2. Menyediakan belanjawan tahunan
 3. Menyediakan prosuder yang berkesan bagi system perakaunan majlis dengan tujuan mengawal pengurusan kewangan selaras dengan Arahan Perbendaharaan
 4. Menentukan segala bayaran bil-bil, gaji dan elaun kakitangan di buat dalam masa yang di tentukan tanpan sebarang kelewatan
 5. Mengedalikan, menyimpan, mengawal dan mengemaskini rekod majlis
 6. Mengatur urusan penyediaan bajet tahunan
 7. Bertangungjawab bagi menetukan segala perbelanjaan majlis di semak dan di sahkan
 8. Menyediakan akaun tahunan
 9. Bertanggungjawab kepada pengurusan kewangan dan perakaunan majlis serta mengawal dan menyelia operasi-operasi : -
  1. Kutipan dan terimaan
  2. Pembayaran
  3. Perakaunan