MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Hebahan Borang Kaji Selidik Kajian Keberkesanan Penyampaian Perkhidmatan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam

 

a) KEBERKESANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL OLEH KONSESI BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT AWAM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjhp97iE_FrOrH7UTDs_UxrHoH5DF4WV0MgnsKxui_5gXnPw/viewform?usp=sf_link
 
b) KEBERKESANAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM OLEH KONSESI BERDASARKAN PERSEPSI PENDUDUK DI KAWASAN KEDIAMAN https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbR4Cr9pAOkojQYcHP_2ROguQKnEZ3wUprMQjuxOyYsnXUMQ/viewform?usp=sf_link