MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Tajuk Projek : Menyelenggara Jalan dan Kerja-Kerja Berkaitan di Taman Rumah Kedai PKNNS, Simpang Durian, Jelebu
Tempoh Projek : 8/3/2018 - 12/4/2018
Kemajuan Kerja : 100% siap @ Jelebu, Negeri Sembilan, Malaysia

Lawatan YDP dan Ahli Majlis Daerah Jelebu ke projek Menyenggara Jalan di Rumah Kedai PKNNS, Simpang Durian @ Jelebu, Negeri Sembilan

  

 

Kerja-kerja semasa projek dijalankan