MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Majlis Daerah Jelebu menyediakan kemudahan Kaunter Luar Pembayaran Cukai Taksiran di kawasan Pertang, Simpang Pertang dan Simpang Durian. Penduduk sekitar kawasan tersebut boleh menjelaskan cukai taksiran mengikut jadual dan lokasi yang dilampirkan. KLIK DISINI untuk melihat Jadual Kaunter Luar Pembayaran Cukai Taksiran.