MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

Bahagian

Tempoh

Piagam Pelanggan

Bahagian Penilaian & Pengurusan Harta

2 Kali Setahun

2 Kali Setahun

1 Hari
 

14 Hari

 • Bil cukai taksiran dikeluarkan seperti berikut :
  i)Sebelum 15hb Januari bagi setengah tahun
     pertama dan.
  ii)Sebelum 15hb Julai bagi setengah tahun kedua.
 • Bil tuntutan Notis E dikeluarkan kepada pembayar cukai yang tidak menjelaskan  cukai taksiran - 2 (dua) kali setahun.
 • Mesyuarat Pendengaran bantahan / sidang rayuan cukai taksiran -  2(dua) kali setahun.
 • Memastikan semua pelanggan yang boleh dikenakan cukai taksiran mendapat bil tuntutan cukai taksiran.
 • Proses tukar nama pemilik harta setelah pemilik membuat bayaran proses - 1 (satu) hari bekerja.
 • Menjawab Aduan Pelanggan berkaitan Cukai Pintu -  14 hari.
 • Memastikan orang awam menerima layanan yang ramah dan mesra serta adil