MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

https://forms.gle/NQSq6dbCweFg9Hfb8

1. Sila pastikan semua maklumat adalah betul dan tepat bagi membolehkan anda dihubungi semula.
2. Pilihan tarikh dan masa adalah tertakluk kepada slot yang ada, anda akan dimaklumkan semula oleh MDJelebu bagi setiap permohonan temujanji.
3. Temujanji hanya pada hari bekerja dan dari jam 9 pagi hingga 4 petang sahaja.
4. Hanya seorang sahaja dibenarkan hadir bagi setiap temujanji.
5. Sesi temujanji akan dibatalkan sekiranya pemohon lewat hadir melebihi 15 minit daripada masa yang telah ditetapkan. Pemohon perlu membuat sesi temujanji semula.
6. Ketidakhadiran atau pembatalan temujanji memerlukan anda untuk membuat permohonan temujanji semula.   
7. SOP keselamatan COVID-19 hendaklah sentiasa dipatuhi sepanjang temujanji.

https://forms.gle/NQSq6dbCweFg9Hfb8