MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

 
Tuan Wan Mud Shardihan bin W. Dahalan
Yang DiPertua Majlis Daerah Jelebu
 


Mohd Asri Baskaran Bin Abdullah

   
Mohamed Zabidi Bin Abdullah

     

Wahap Bin Che Mat

 

   
Mohd Umry Bin Abdul Khois


Lee Song Sin

   
Siow Yun Pin


Pang Choon Pauh

   
Liew Kim Hee


Zolkeple Bin Abdul Ghani

   
Siow Shiau Fui


Zulkefli Bin Zainuddin

   
Mohd Suhaini Bin Mohd Yusof


Lim Pooh Jern

   
Siti Afiqah Binti Jawa


Ganesan A/L Ramasamy

   
Shahrul Bin Che Wail


Muzamir Bin A. Latif

   
Osman Bin Mohd Dusa


Raja Mis Sariah Binti Raja Hamzah

   


Izham Shah Bin Ibrahim


Tai Thean Keong

   


Jaaman @ Sharman Bin Abu